Kontakt

ZESPÓŁ SZKÓŁ W DZIADOWEJ KŁODZIE

Adres:   
ul. Słoneczna 5
56-504 Dziadowa Kłoda

Tel./fax. 62 785 1725

Adres e-mail szkoły: 
szkoladziadowakloda@interia.pl