O szkole

W skład Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie wchodzi Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II. Zespół Szkół znajduje się w malowniczej gminie wiejskiej Dziadowa Kłoda. Do szkoły uczęszcza młodzież miejscowa oraz dowożona z okolicznych wiosek. Szkoła dysponuje kompleksem boisk sportowych Orlik. W godzinach pracy szkoły do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest również Hala Sportowa. Dzieci i uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej.

W naszej szkole efektywnie działa Rada Rodziców. Rodzice realizują ciekawe przedsięwzięcia, w które angażuje się cała społeczność szkolna oraz środowisko lokalne.

W naszej szkole uczymy dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego. Uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych, rozwijając swoje umiejętności w zakresie gry w piłkę siatkową, piłkę nożną oraz uczestnicząc w zajęciach aerobicu.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, biorąc udział w dodatkowych zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, języka angielskiego (English with fun), teatralnych (Klub Młodego Aktora), robotyki, biologiczno-chemicznych (Bio-Pasja).