Plan pracy

Ramowy rozkład dnia poszczególnych grup przedszkolnych:
Grupa 3- 4 latków

6:30 – 8:00

schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, tematyczne i integrujące grupę. Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe i higieniczne. 

8:00 – 8:30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

8:30-8:50

Śniadanie.

8:50-11:20

czynności higieniczne po śniadaniu. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, umuzykalniające związane z realizacją programu wychowania przedszkolnego. Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Słuchanie literatury dla dzieci. Zabawy zabawkami. Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne. 

11:20-11:40

Obiad.

11:40-12:40

czynności higieniczne po obiedzie. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

12:40- 13:50

dzieci 3-letnie i chętne 4-letnie leżakowanie.

12:40-13:00

dzieci 4-letnie – poobiedni odpoczynek.

13:00-13:50

dzieci 4-letnie zabawy w sali.

13:50-14:15

czynności higieniczne  przed i po podwieczorku. Podwieczorek.

14:15-16:00

Zabawy dowolne, zajęcia i zabawy indywidualne. Słuchanie opowiadań, literatury i piosenek dla dzieci.

Grupa 5-6- latków

7:30-8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg pomysłu dzieci. Zabawy integracyjne. Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

8:00-8:30

Śniadanie.

8:30-11:50

Czynności higieniczne po śniadaniu. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, taneczne, konstrukcyjne, umuzykalniające, plastyczne związane z realizacją programu „Od przedszkolaka do pierwszaka”.  Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Słuchanie literatury dla dzieci. Zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

11:40-12:00

Obiad

12:00-12:30

Czynności higieniczne po obiedzie.

12:30-13:50

Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie opowiadań, literatury dziecięcej, ćwiczenia utrwalające, zajęcia z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

13:50-14:15

Czynności higieniczne przed i po podwieczorku. Podwieczorek.

14:15-16:00

Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Omówienie wydarzeń dnia. Prace porządkowe.